Coronamaatregelen binnen de Mare 

Samenvatting Corona Protocol, Kulturhus de Mare (versie 2 juni 2021)

Op 5 juni 2021 worden bepaalde corona maatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen en de basisregels blijven gelden voor iedereen. De basisregels omvatten:

- Houd 1,5 meter afstand van anderen;

- Hoest en nies in uw elleboog;

- Was vaak uw handen;

- Draag een mondkapje waar dat verplicht is;

- Is het druk? Ga dan weg;

- Werk thuis, tenzij het niet anders kan;

- Klachten? Blijf thuis en laat u testen.

Volgens richtlijnen van de Rijksoverheid kunnen ook ontmoetingscentra, waaronder dorpse buurthuizen, weer gedeeltelijk open vanaf 5 juni 2021. Binnen Kulturhus de Mare volgen we de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.  

Met ingang van 5 juni 2021 mag Kulturhus de Mare haar deuren weer dagelijks openen van 06.00u - 22.00u.

Toegang tot Kulturhus De Mare De Mare heeft één hoofdingang. De nooduitgang (die uitkomt bij de achteringang links van de Willibrordschool) en de nooduitgang in de ontmoetingsruimte aan de voorzijde van het pand worden gebruikt als uitgang. Op deze manier kan een logische looproute gecreëerd worden. De in- & uitgang en looproute worden duidelijk aangeduid in de Mare door middel van tape en borden/papieren.

Verwachtingen bezoekers bij binnenkomst vindt een gezondheidscheck plaats, reserveren (mag ook aan de deur) is verplicht, bezoekers desinfecteren de handen en iedereen heeft een vaste zitplaats. Wij vragen onze bezoekers of zij hun consumpties willen pinnen, wanneer dat mogelijk is. Per tafel zitten maximaal 4 personen allen op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden.

De binnenruimte Er wordt wat betreft het meubilair gebruik gemaakt van een vaste opstelling per ruimte. Hiermee kan de 1,5 meter afstand en het maximum van 4 personen per tafel worden gefaciliteerd voor de bezoekers van de Mare. Het is niet toegestaan om aan de bar plaats te nemen.

De buitenruimte Ook op het terras wordt gebruik gemaakt van een vaste opstelling qua meubilair. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten, zij houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Entertainment zoals live-optredens of videoschermen voor sportwedstrijden is niet toegestaan. 

Sporten
Met ingang van 5 juni 2021 mag de sporthal weer open. Volwassenen mogen weer sporten
in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is
voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te
houden tijdens het sporten. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen,
maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek
bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. De kleedkamers en douches gaan ook open.
Nadien mogen sporters, mits er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn, gebruik maken van
de ontmoetingsruimte. Voorwaarde is wel dat na het sporten allereerst wordt
gedouched! Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. Binnen moet iemand een
mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Gebruik grote-/sporthal Wat betreft het beleid voor grote zalen geldt met ingang van 5 juni 2021 een maximum van 50 bezoekers per ruimte of zaal, op 1,5 meter afstand. Ook de bioscoop-/theaterfunctie is weer toegestaan onder voorwaarden zoals reserveren, een gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van eenzelfde huishouden. Activiteiten Binnen Kulturhus de Mare mogen met ingang van 5 juni 2021 weer activiteiten worden georganiseerd. Door de Rijksoverheid wordt een maximum van 50 personen (exclusief vrijwilligers) per ruimte gehanteerd. Voor een groot deel van de ruimtes binnen het Kulturhus zal het echter gaan om een lager aantal personen, afhankelijk van de grootte van de ruimte en rekening houdend met een maximum van 4 personen per tafel en 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, echter wel tot de vrijwilligers. 

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de bestuursleden, te weten;

Merle Teders, Hans Stevelink, Tom Tijdhof, Kim Stevelink, Ruud Waaijer, Niels Wigger, Willy Bruns en Ellen Koopman

 

Smallsteps kinderopvang 

 

Over Smallsteps

Met verschillende kinderdagverblijven (crèches), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in heel Nederland, is Smallsteps een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland. En toch voelt ’t bij ons als thuis, dankzij onze medewerkers.

Waarom Smallsteps:

1. Liefdevolle aandacht voor jouw kind

Je kind wordt omarmd door onze lieve medewerkers. "Dat vind je leuk hè, ik zie het aan je!” Die persoonlijke aandacht is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het brein van baby’s en peuters. Je kind voelt zich snel thuis op de crèche en maakt nieuwe vriendjes. “Wil jij ook meedoen?” Al spelend leren kinderen wat gevoelens zijn en hoe hiermee om te gaan. Handig voor later!

2. Beste begeleiding in een vaste groep

Je kind komt in een vaste groep met vaste medewerkers en krijgt alle ruimte om op onderzoek uit te gaan. Spelenderwijs ontdekt het wie het is en wat het kan. Fouten maken mag! Daar leer je alleen maar van. De pedagogisch medewerker kijkt mee, stimuleert en daagt uit. “Probeer het maar!” Je kind maakt een sterke start en stapt straks vol zelfvertrouwen de wereld in.

3. Flexibele opvang die past bij jouw ritme

Vroeg brengen, laat ophalen, af en toe een dagje extra? We bekijken samen wat het beste bij je past. En pakt de week plotseling anders uit, dan vraag je gewoon of je een dag kunt ruilen. We hebben standaardpakketten en flexibele pakketten. Hoe jouw pakket eruit komt te zien, verschilt per persoon, locatie en soort opvang. Bespreek je wensen samen met de locatiemanager. Samen komen we vast tot een aanbod waar jij je goed bij voelt.

Welk pakket past bij jou? Overleg het met de locatiemanager. 

4. Samen spelen en lekker bewegen

Bewegen, sporten en spelen doen wij elke dag. Zo ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en het helpt ze opgroeien tot fitte, zelfbewuste, sociale personen. Als de zon schijnt én als het regent gaan we naar buiten: op avontuur in eigen tuin, geiten aaien bij de kinderboerderij… Binnen is trouwens ook genoeg te doen: kleien, apenkooien, raad-het-dier. Onze medewerkers bruisen van de ideeën.

5. Samen gezond eten

Van al die avonturen krijg je honger. Aan tafel! Dat is niet alleen heel gezellig, kinderen durven samen sneller nieuwe smaken en texturen te proberen. “Durf jij die gekke sliertjes te eten? Ik ook!” Baby’s praten ons na en leren spelenderwijs heel veel namen van vruchten en groentes kennen. Na het fruithapje, de gezonde boterham of warme maaltijd is je dappere avonturier helemaal klaar voor de volgende ontdekkingstocht.

6. Een ruim aanbod aan acitviteiten

Bij Smallsteps kan veel. En elke dag is anders met ons activiteitenrooster. Zo blijven wij je kind prikkelen en ontdekt hij steeds weer iets nieuws. Thema’s als de seizoenen, verkeer of wilde dieren, alles komt voorbij. We zorgen dat jouw kind iedere dag wel iets tofs beleeft. Zelfs voor de allerkleinsten hebben we iets bijzonders: de snoezelhoek. Waar baby’s zich vrolijk verwonderen over kleuren, vormen, geluiden en texturen. Wij stimuleren de ontwikkeling van je kind. Met spelletjes, opdrachtjes, liedjes en verhaaltjes werken we bijvoorbeeld aan taalontwikkeling, samenwerken en zelfstandig werken. Zo maakt je kind straks een goede start op de basisschool.

 
 

De Willibrordschool

De Willibrordschool staat in de kern van Noord Deurningen en wordt gevoed door het dorp en haar omgeving. De Willibrordschool een school waar wij hopen dat de kinderen:  

  • Met plezier naar school gaan in een veilige rustige omgeving.
  • Ze voldoende leerstof aangeboden krijgen voor een goede passende vervolgopleiding.
  • Er voldoende aandacht is voor de leerlingen, die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn.
  • Zich kunnen richten op de toekomst o.a. door   het toepassen van nieuwe technieken en    veranderende informatiebronnen.

De school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle leerlingen. “De Willibrordschool geeft kinderen de kans om hun eigen ontwikkeling te ontplooien”

 

 

Wil je volleyballen?

Het landelijke herenvolleybal daalt trendmatig, dat wil zeggen dat in Nederland het aantal heren volleybalbeoefenaars voortdurend daalt en zodoende ook de kwaliteit afneemt. Mare Volley lijkt daarop een positieve uitzondering. In het jaar van oprichting van Mare Volley werd aan de competitie deelgenomen met één team. Een seizoen later werd ook een tweede herenteam in de ring gezet. De groei lijkt er nog niet uit. Dat neemt niet weg dat de deur voor heren volleyballers vanaf 16 jaar open staat, zowel voor competitiespelers als recreatieve leden. Meer nieuws en aanmelden kan via de website www.marevolley.nl of door contact op te nemen met bestuur@ marevolley.nl.

Schulte en Mare Volley gaan samenwerking aan
Duurzame Installatie Techniek Schulte  heeft aangegeven graag haar naam aan het tweede herenteam van Mare Volley te willen verbinden. De routiniers van de jonge volleybalvereniging uit Noord Deurningen gaan als uitvloeisel van deze afspraak gekleed in tenues die recht doen aan de naamsverbinding. Op de foto staand v.l.n.r.: Wim Schulte (directeur), Tim Schulte, Ruud Veldscholten, Ivo Dierselhuis,  Roy Bruns en Giel Koekoek. Onder: Bert Willemsen, Louis Evers en Willy Bruns.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van deze vereniging: www.marevolley.nl